Salsa Dans Etiquette

Dit is mijn antwoord op het artikel van Ludo “Super Salsa Ieder Zijn Eigenwaarde” https://salsablog.nl/super-salsa-mijn-eigenwaarde/

Om te beginnen wil ik mijn antwoord rechtstreeks richten tot Lodewijk Zijlma, a.k.a. Ludo, de schrijver van desbetreffend artikel. Ik noem je naam, want ik vind dat als je over iemand praat – en ook als je kritiek levert – het van verantwoordelijkheidsgevoel getuigt als je ook de naam van die persoon noemt. Het niet noemen van de naam – maar het wel benoemen van de handelingen van die persoon – is geen vrijbrief om de gevolgen daarvan niet te ondergaan. De regel van ‘het mag niet persoonlijk worden tijdens een debat’ is goed, mits je deze niet als een sluwe advocaat probeert te omzeilen door de gaatjes in die ‘wet’ regelmatig met hagel te beschieten.

Bijvoorbeeld. Je schreef:

“Nu denken een aantal mensen, dat ik lijd aan cognitieve dissonantie.”

Ik weet niet of meerdere mensen dat over jou aan je verteld hebben Ludo. Wat ik WEL weet is dat IK het in mijn artikel geschreven heb. En het ging niet alleen over jou, maar het ging erom dat wij allemaal (in meer of mindere mate) last hebben van cognitieve dissonantie.

Vragen blok 1. Heb ik dit goed geformuleerd Ludo? Klopt het wat ik zeg? Zo niet, wat klopt er dan niet? Heb ik je hiermee enigszins beledigd?

Bedankt voor je uitwijding voor wat betreft de thema ‘waarden’. Dat vond ik heel erg leerzaam! Zelf vind ik het de moeite waard om dieper in te gaan op het volgende punt die je hebt geschreven:

“Een verdediging van waarden vindt meestal plaats in de heilige overtuiging van eigen moreel gelijk.

(Binnen eenzelfde omgeving als een dansvloer moet er een consensus worden gevonden voor gedrag, dat voor allen door de beugel kan. Dat gedrag kan het best stoelen op een voor die omgeving passende uitwerking van een universele waarde. Welke waarde dat moet zijn is afhankelijk van de ethiek.).”

Zelf vind ik het mooi dat je dit schreef Ludo. Want nu kan ik een voorbeeld gebruiken uit mijn praktijk als salsa dansdocent dat direkt hiermee te maken heeft.

Al sinds de helft van de jaren 2000 geef ik aan het eind van elke beginnerscursus de ‘Salsa Sim 1’. Dat staat voor de mijn zelf bedachte oefening ‘Salsa Simulation 1’. Mijn assistente en ik positioneren de salsa dansparen dan dicht op elkaar en plaatsen stoelen of krukken om hen heen. Binnen in die kleine cirkel vertel ik ze de ‘salsa dans etiquette’ Hier volgen een aantal van die regels:

  1. Het rode draad is: Wees Lief Voor Elkaar!
  2. Pas je dans aan aan de beschikbare ruimte. Dit betekent dat er kleiner gedanst wordt als het druk is op de dansvloer. Dat er meer ‘verticaal’ dan ‘horizontaal’ gedanst wordt, met minder verplaatsingen. Bij ‘dansen in slots’ (on1 en on2 dansen) dansen de koppels zoveel mogelijk in dezelfde richting. Het wordt door de andere dansers op de dansvloer als zeer irritant ervaren als je meer dansruimte voor jou en je danspartner creëert door (expres) groter te gaan dansen.
  3. De leider leidt, en de volger volgt. De leider is de ‘frame’ en de volger het ‘schilderij’. De leider heeft daarnaast ook als taak om niet alleen de eigen volger, maar ook de rest van de dansers op de sociale dansvloer te beschermen.
  4. De leider past zich aan het dansniveau en aan de dansstijl van de volger. Beiden dansen op en met de muziek. Wanneer dit gebeurt ontstaat er ‘magie’ op de dansvloer.
  5. Fouten kunnen gebeuren. Bij een fout is de leider altijd de schuldige (er is nu een discussie gaande om die regel te veranderen, maar ik ben nog niet helemaal overtuigd van de tegenargumenten). Als een volger heel erg wild en gevaarlijk danst, dan is het de taak van de leider om de volger naar een veilige (lege) plek op de dansvloer te manoeuvreren, of de dansvloer helemaal te verlaten.
  6. Bij een gemaakte fout dienen beide leiders hun excuses te bieden aan hun volgers en/of aan de leider die (fysiek) lijdt door de gemaakte fout. Het maakt niet uit wie de fout maakt. Immers, beide leiders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun volgers en van de rest van de sociale dansers op de dansvloer.
  7. Mensen die ‘storend gedrag’ tonen door bijvoorbeeld midden op de dansvloer te gaan staan praten en/of ‘wild’ dansen met glazen drank in hun handen zijn klanten die het mogelijk maken dat wij kunnen dansen. Het is dus niet aan ons om ze van de dansvloer weg te jagen.
  8. In principe danst de volger het hele lied uit. Het wordt niet als ‘chique’ beschouwd als de volger de dans midden in het lied eindigt. Uitzonderingen zijn: onzedelijk gedrag van de leider, oncomfortabele, gevaarlijke en/of pijnlijke dansmoves.

Na deze uitgebreide uitleg laten we de cursisten ‘hutje mutje’ op elkaar samen dansen en met wisseling van partners. Het woord ‘Sorry!’ ontsnapt dan vaak uit de monden van de leiders. Op een gegeven moment speel ik de Dronken Man die schreeuwend met een glas bier tussen de danskoppels in loopt en ook nog regelmatig tegen hen aan botst. Ik hoor ook keurig netjes ‘Sorry!’.

Ja, je leest het goed Ludo: de dansers bieden hun excuses aan de dronken nam die hen op dat moment stoort! Wat iemand in het geval van blijvend overlast kan doen is het bedrijfspersoneel waarschuwen en hen het ‘probleem’ laten oplossen.

Goed. Vervolgens verplaatsen mijn assistenten en ik de krukken steeds verder weg. Daardoor krijgen de dansers steeds meer ruimte. Ik vertel hen om zich steeds meer te verspreiden zodat iedereen meer dansruimte krijgt. Maar dat ze dat doen met de voorwaarde dat ze  onthouden dat ze nog steeds verantwoordelijk voor elkaars welzijn en veiligheid zijn.

Wees Lief Voor Elkaar.

Inmiddels hebben honderden beginnende salsa dans cursisten de Salsa Sim 1 ervaren 🙂 Zelf weet ik dat ik me niet altijd aan mijn zelf opgelegde regels houd, maar ik streef er wel naar om me zoveel mogelijk daaraan te houden. Nogmaals: ik ben ook maar een mens.

Zo. Dat was weer een hele hoop! Hier volgt een filmpje met een aantal extra tips die de meeste (salsa) dansdocenten aan hun cursisten meegeven:

Trouwens, er is een nieuw initiatief dat op dit moment gekristalliseerd wordt door Glenn Donkers (van Shelina Salsa) samen met een aantal salsa dans prominenten. Het idee behelst dat er een aantal keer per jaar salsa dansworkshops worden gegeven door Nederlandse dansdocenten en showdansers. Daarnaast worden er ook Jack en Jill danswedstrijden gehouden op verschillende locaties in heel Nederland. Het bijzondere van deze wedstrijden is dat de gevorderde dansers direct worden gekoppeld aan de minder gevorderde dansers. Dit alles is om saamhorigheid te stimuleren, arrogantie te bestrijden en om het algemene dans niveau te laten stijgen. Meer hierover zodra ik meer nieuws krijg 🙂

Vragen blok 2. Wat vind je hiervan Ludo? Wat vind je goed aan de Salsa Sim 1, en wat kan beter?

Alvast bedankt voor je antwoorden. In mijn volgende artikel zal ik dieper ingaan op de vraag of het doel de middelen wel of niet heiligt 🙂

 

Geef een antwoord